Νάντια Θεολόγη-Λυγιδάκη DDS, MScM, MScD, PhD

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Νάντια Λυγιδάκη αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή της Αθήνας και μετεκπαιδεύτηκε επί τριετία στην Γναθοχειρουργική στο John Radcliffe University Hospital της Οξφόρδης της Αγγλίας από όπου έλαβε και Master of Science από την Ιατρική Σχολή το 1985. Aπέκτησε την Ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΣΓΠΧ) στην Ελλάδα το 1995 μετά από περαιτέρω εκπαίδευση στα Νοσοκομεία ‘Τζάνειο’ και ‘Ευαγγελισμός’. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στην Παθοβιολογία του στόματος το 1998 και Διδακτορική Διατριβή από την Οδοντιατρική της Αθήνας το 2004.

Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Έχει επιπλέον εργαστεί για μια 20ετία σαν βασικό στέλεχος στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», όπου και διετέλεσε υπεύθυνη την πενταετία 2017-2022.

Δραστηριοποιείται και στο Ιατρείο Λυγιδάκη με άσκηση αποκλειστικά της ειδικότητάς της.
Έχει 90 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με περισσότερες από 900 διεθνείς αναφορές καθώς και μεγάλο αριθμό Εισηγήσεων και ανακοινώσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Έχει λάβει μέρος σε πολλά μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Τραυματολογία, Παιδιατρική Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Οδοντικά Εμφυτεύματα, κ.ά.).

Έχει διαρκή συμμετοχή στα Συνέδρια της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από το 1985. Επίσης έχει δραστηριοποιηθεί στην διοργάνωση των συνεδρίων της Ελληνικής Εταιρείας ΣΓΠΧ και στο Επιστημονικό Περιοδικό της «Αρχεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», στο οποίο διετέλεσε Διευθύντρια Σύνταξης από το 2012-2016.

Επιπλέον είναι διεθνής κριτής στo Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, επίσημο όργανο της European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, και στο European Archives of Pediatric Dentistry, επίσημο όργανο της European Academy of Pediatric Dentistry.